• Development a investície
    do obnoviteľných zdrojov
    a inovatívnych spoločností.

01 /

Medzinárodné pôsobenie

Hľadáme nové príležitosti v inovatívnych projektoch, ktoré rozvíjame s cieľom dlhodobého rastu ich hodnoty.

Novinky