10 Nissanov LEAF vyrazilo naprieč Slovenskom po celej sieti rýchlo-nabíjacích staníc pre elektromobily

voltia

GreenWay ako spoločnosť zaoberajúca sa nabíjacími stanicami pre elektromobily spojila najvýznamnejšie mestá západného a východného Slovenska, ako sa uvádza v e-maili odoslanom do EV Obsession a CleanTechnica po konferencii Cleantech Revolution Tour trošku severnejšie od hranice v Poľsku.

Sieť rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily umožňuje bezproblémové a celkom pohodlné cestovanie v elektromobile po danej krajine. V súčasnosti je relatívne jednoduché cestovať od pobrežia Atlantiku na území EÚ až na jej východnú hranicu.

Štruktúra rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily sa skladá z 15 staníc, najmä na trase Bratislava a Košice — najvýznamnejšie miesta na západe a východe krajiny.

Za účelom oslavy otvorenia cestného koridora určeného pre rýchlo nabíjanie elektromobilov zrealizovala spoločnosť GreenWay jazdu s 10 elektromobilmi rady Nissan Leaf z jedného konca republiky na druhý.

Viac informácií o spoločnosti a jej snahe o vybudovanie siete rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily nájdete na ich webovej stránke the GreenWay website.

Bližšie informácie zo zákulisia hovoria, že spoločnosť GreenWay bola už skoršie súčasťou tej istej spoločnosti ako Voltia, predtým než sa sieť rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily a lízingové obchodné aktivity úžitkových elektromobilov a nákladných elektromobilov rozhodli rozdeliť tak, aby sa každý mohol lepšie zamerať na svoje obchodné aktivity.

Spoločnosť známa pod menom Voltia je založená na obchodnej platforme – vozidla ako služby (vehicle-as-a-service business platform), so zameraním sa na stimuláciu väčšieho objemu biznisu s čo možno najefektívnejším využitím elektromobilov.

Na druhej strane, spoločnosť GreenWay sa v súčasnosti zaoberá v celom svojom rozsahu aktivitami rýchlo nabíjacích staníc pre elektromobily.

Po rozdelení vyšla tlačová správa. Obsahovala nasledujúce stanovisko od spoluzakladateľa Juraja Uleha: “Už niekoľko rokov budujeme skvelý tým, testujeme a neustále vylepšujeme koncept poskytovania komerčných vozidiel ako služby pod menom Greenway. Stali sme sa špecialistami v oblasti pomoci spoločnostiam pri zavádzaní úžitkových elektromobilov do praxe, hlavne v segmente 2–3,5 tony. Tento rok sme dokonca dostali ocenenie ako jeden z top – 3 udržateľných biznisov v Európe. V súčasnosti, posilnení o spoluprácu s vedúcimi medzinárodnými investormi, sme nadšení, že uvedieme na trh spoločnosť Voltia a dostaneme tento model do celej Európy.”

video: https://www.youtube.com/watch?v=9S1ix_iPUFU

oficiálny zdroj: https://cleantechnica.com/2016/11/01/10-nissan-leafs-cross-slovakia-nationwide-ev-fast-charging-network-video/