Broom Court Care Home – skladovanie energie optimalizuje využitie solárnej energie pre penzióny v UK

Blackwood-1024x576

Spoločnosť Wattstor naprojektovala 128kW systém skladovania energie pre Blackwood Homes & Care, aby pomohli v ich projekte  ‘Grey Fleet to Green Fleet’, s podporou škótskej vlády v rámci programu – Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Blackwood Homes ponúka celú radu prístupného, moderného a na zákazku robeného bývania s cieľom poskytovať skvelé hodnoty ľuďom s rôznymi typmi zdravotného postihnutia a potrebami bývania. Prevádzkujú viac ako 1 500 domov na celom území Škótska a 80 z nich sú veľké penzióny so starostlivosťou.

Spoločnosť Emtec Energy bola vyhlásená ako Generálny dodávateľ tohoto projektu, s podporou Rexel PLC, a následne bol Wattstor akreditovaný zabezpečiť systémové komponenty, systémový dizajn a technickú podporu projektu v zariadení, ktoré bude poskytovať služby pre vlastnú potrebu ako aj zálohu siete pre prípad výpadku elektrického prúdu.

Celkovo je cieľom Blackwood-u dosiahnuť nižšie prevádzkové náklady cez optimalizáciu využitia solárnych fotovoltaických (PV) systémov v Broom Court, jednom z ich penziónov so starostlivosťou v Stirling. Tento 111.3 kW solárny PV systém je nainštalovaný na ploche 19 striech v Broom Court, vrátane penziónov so starostlivosťou a Blackwood kancelárií.

Inštalácia obsahuje 128 kWh lítium železo fosfát batériu, spojenú so šiestimi 10 kVA Invertor/Nabíjačkami. Hlavná rozvodná doska v mieste inštalácie sa transferuje na záložný okruh, ktorý zabezpečí núdzové záložné napájanie v prípade zlyhania siete, čím umožní časti produkcie PV energie pokračovať v prevádzke.

Batériový systém je nakonfigurovaný využiť 60% svojej kapacity pre svoju spotrebu, zvýšením úrovne použitej solárnej energie a minimalizovaním úrovní exportu a importu do a zo siete, zvyšných 40% zostáva v rezerve za účelom zabezpečenia záložného napájania v prípade výpadku prúdu. Blackwood nebude využívať dostupnú solárnu energiu iba na zníženie svojich nákladov v porovnaní so súčasnými poplatkami za verejné služby, ale batériový systém bude aj naďalej redukovať náklady na energiu tým, že využije uskladnenú elektriku na minimalizáciu dopytu v čase špičky.

Od celého systému sa očakáva značná redukcia emisií oxidu uhličitého a väčšia nezávislosť od siete.

“Pre nás v spoločnosti Wattstor je jasné, že budúcnosť solárnej energie spočíva v tomto type batériových systémov, ktoré umožnia uskladnenie a použitie energie aj keď práve nesvieti slnko.

Wattstor bol oslovený kvôli našim znalostiam a reputácii v tomto sektore. Tento projekt sa nám zdal nesmierne zaujímavý a naši inžinieri boli schopní tento systém naprojektovať a nakonfigurovať s požadovanou funkčnosťou.” hovorí Trevor Howard, generálny riaditeľ spoločnosti Wattstor.

A dodáva: “Obnoviteľná energia je ekonomické a praktické riešenie pre rastúci počet miest a potreby energie a Blackwood Care Homes sa stávajú príkladom pre tých, ktorí sa ešte stále spoliehajú na fosílne palivá, ale už dnes by mohli ľahko prejsť k systémom, ktoré poháňa slnečná a uskladnená energia.”

Táto inštalácia je nominovaná ako projekt roka pre “Residential, commercial, and industrial energy storage na nadchádzajúcich Solar Power Portal Awards.” Viac podrobností.

O spoločnosti Wattstor:

Wattstor Ltd, bola založená v roku 2013 a v Spojenom kráľovstve je jednou z vedúcich spoločností na trhu v oblasti skladovania energie pre domácnosti a zabezpečuje odborne dizajn a dodávku riešení skladovania energie podľa potreby zákazníkov nielen mimo siete, ale aj v sieti pre domácnosti a odberateľov v Spojenom kráľovstve. Od začiatku inštalácie prvých Wattstor systémov pomáha táto spoločnosť formovať technické usmernenia a bezpečnostné štandardy v Spojenom kráľovstve. Nedávno vstúpila spoločnosť Wattstor do partnerstva so spoločnosťou janom, európska súkromná investičná spoločnosť, a v súčasnosti popri investovaní do viacerých R&D projektov zabezpečuje aj neustály vývoj nových produktov a technológií.

O spoločnosti Emtec Energy

Emtec Energy, časť Emtec Group bola založená v roku 2009 a poskytuje komplexné riešenia na kľúč v sektore energie a obnoviteľných technológií. So zastúpením po celom Škótsku a Anglicku ponúka Emtec širokú škálu produktov a služieb, ako napr.: solárne PV, solárne teplo, batérie, tepelné čerpadlá a monitoring energie.

O spoločnosti Rexel PLC

Rexel je lídrom na trhu v oblasti profesionálnej distribúcie produktov a služieb pre energetický sektor. Spoločnosť poskytuje širokú škálu udržateľných a inovatívnych produktov, služby a riešenia pre odberateľov a domácnosti na celom území Spojeného kráľovstva. Ich portfólio pokrýva oblasti technických služieb, automatizácie a riadenia energií pre sektory vrátane stavieb, renovácie, údržby a výroby.

Oficiálny zdroj: https://wattstor.com/broom-court-care-home-energy-storage-optimises-use-solar-power-uk-care-home/