Charging Central & Eastern Europe’s Electromobility Revolution

foto

Charging Central & Eastern Europe’s Electromobility Revolution je oficiálny názov podujatia, ktorý sa konal 6. – 8. novembra 2017 vo Varšave. Je to prvá konferencia pre odborníkov z praxe, ktorá sa zaoberá rastúcou „elektrickou pohyblivosťou“ v strednej a východnej Európe (CEE). Medzi prednášajúcimi nechýbali poprední odborníci z oblasti elektromobility – okrem iných aj Peter Badík z GreenWay Infrastructure a Daniel Smigura za spoločnosť janom, ktorí zdieľali svoje poznatky, technológie a investičné plány nielen pre región. Toto podujatie poskytlo najaktuálnejšie informácie priamo od odborníkov, ktorí sa s touto problematikou stretávajú každý deň. Počas druhého dňa sa kládol dôraz na poskytovanie praktických informácií úradníkom z obcí v regióne, ktorí premýšľajú o inštalácii infraštruktúry elektrickej mobility vo svojich komunitách.

Oficiálna stránka podujatia: https://cleantechrevolution.co/