Danubia NanoTech predstavila svoje grafénové inovácie na medzinárodnej konferencii IoT ASIA v Singapure

image_19

V dňoch 21. – 22.3.2018 sa v Singapure konala významná konferencia pod názvom „IoT ASIA“, ktorej sa zúčastnila aj slovenská spoločnosť Danubia Nanotech, ktorá sa zaoberá uhlíkovými nano-materiálmi, akými sú grafén a uhlíkové nanotrubice. V rámci konferencie a workshopu TechSpace boli prezentované rôzne inovácie zo sveta a nechýbali medzi nimi ani dva senzory od spoločnosti Danubia Nanotech.

Na tomto workshope prezentovali tému – Senzory na báze grafénu. Prvým je tzv. grafénový plošný teplomer, ktorý umožňuje meranie teploty na akejkoľvek ploche (rovná, zakrivená, flexibilná), keďže sa vytvára nasprejovaním a následným kalibrovaním. Jeho hlavnými výhodami je presnosť, citlivosť, cena a hlavne meria teplotu priamo v styku s meraným objektom a neberie do úvahy iné vplyvy teploty okolia.

Druhou inováciou bol termofyzikálny senzor, ktorý umožňuje detekovať zmenu vlhkosti okolitého materiálu resp. prostredia za účelom monitorovania jeho polymerizácie a zmeny štruktúry. Môže sa použiť napr. na sledovanie procesu zrenia (vytvrdzovania) betónu bez potreby vŕtania vzoriek. Zaleje sa natrvalo do betónovej konštrukcie a následne sa len merajú výsledky (aj po viacerých rokoch). Iná end-user aplikácia môže byť pre sledovania vytvrdzovania polymérnych a epoxidových zmesí.

 

Oficiálna stránka spoločnosti Danubia NanoTech: https://www.danubiananotech.com/

Oficiálna stránka podujatia: https://www.internetofthingsasia.com/