Globálna kapacita veternej energie prvý krát prekonala nukleárnu energiu

n-wind-power-a-20160221-200x200

Na konci roku 2015 kapacita celosvetovej generácie veternej energie dosiahla 432.42 gigawattov (GW), čo je o 17 percent viac ako minulý rok. Podľa dát vydaných globálnymi priemyselnými orgánmi po prvý krát prekonala nukleárnu energiu.

Generačná kapacita veterných fariem, novo vybudovaných v roku 2015, dosiahla rekordných 63.01 GW, čím sa podľa Globálnej Rady Veternej Energie v Bruseli, rovnala približne 60 nukleárnym reaktorom. Podľa Londýnskej Svetovej Nukleárnej Asociácie globálna kapacita nukleárnej energie dosiahla 1. Januára 2016 výšku 382.55 GW.

Ako veterná, tak aj nukleárna energia sú vychvaľované ako alternatívy oproti energii fosílnych palív, pretože produkujú omnoho menej skleníkových plynov.

Veterná energia dosiahla obnovenej pozornosti po tom, čo jej technologické inovácie značne znížili jej generačné náklady, zatiaľ čo nukleárna energia stále trpí zbrzdením, spôsobeným haváriami vo Fukushime v roku 2011.

Veterná energia je vedúcim zdrojom energie v prechode z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, ako povedala rada veternej energie, keď minulý týždeň vydala dáta.

Čína v generačnej kapacite veternej energie so svojimi 145.10 GW vedie pred všetkými ostatnými krajinami. Peking propaguje veternú energiu ako posun od uhoľných a iných fosílnych palív s cieľom bojovať proti znečisteniu vzduchu a globálnemu otepľovaniu.

Druhým štátom za Čínou sú Spojené štáty so 74.47 GW, nasledované Nemeckom s 44.95 GW. Ďalej nasleduje India s 25.09 GW a Španielsko s 23.03 GW. Japonsko vyprodukovalo 3.04 GW.

pôvodný článok tu: japantimes.co.jp