Ikea investuje do Fínskeho trhu s veternou energiou

OX2_glotesvalen__by_jann_lipka-400x400

Ikea podpísala so Švédskou spoločnosťou veterných energií Ox2 dohodu o kúpe 13 veterných turbín v Kemi, severnom Fínsku.

Je to prvá investícia firmy Ikea do veternej energie na Fínskom trhu, a tiež štvrtý spoločný projekt spoločnosti.

Už existujúcu veterná farma s 10 veternými turbínami v Kemi bude obnovená a rozšírená. Nová veterná farma bude pozostávať z 13 veterných turbín s predpokladaným výkonom približne 160 GWh za rok, čo je ekvivalentom ročnej spotreby elektriny približne 32 000 domácností.

Predanie novej veternej farmy od Ox2 pre firmu Ikea je plánované na rok 2017.

„Do obnoviteľných zdrojov energíí investujeme preto, lebo chceme mať pozitívny dopad na životné prostredie a tiež zrýchliť prechod do nízko-uhlíkovej ekonomiky. Nová veterná farma znamená, že vyprodukujeme viac obnoviteľnej energie než všetku energiu, ktorú užívame v našich budovách vo Fínsku,“ hovorí Lard Midttun, Manažér Ikey vo Fínsku.

www.ox2.com

www.goodnewsfinland.com