janom naďalej hrdým partnerom profesionálneho tímu Etixx – Quick-Step

Cycling: Team Etixx Quick-Step 2016 / Media Day

Novým rokom 2016 vstupujeme už do piateho ročníka spoločnej spolupráce s Patrickom Lefeverom a cyklistickým tímom Etixx – Quick-Step v oblasti športového marketingu.

Dôvera, trpezlivosť, PR komunikácia sa ukázali ako hlavné črty našej spolupráce. Toto obdobie nám prinieslo niekoľko zaujímavých benefitov v našom biznise.

Dlhodobá orientácia na investície v technologickom sektore, výhradne so zameraním na zelené technológie a inovácie s prepojením na svetovú cyklistiku sa nám ukázalo po niekoľkých rokoch ako správne rozhodnutie a dobrá vízia pri budovaní dobrého mena našej spoločnosti janom v medzinárodnom biznise.

Získali sme niekoľko zaujímavých biznis príležitostí, pri ktorých sme práve použili marketingovú podporu Etixx – Quick-Step Cycling Team, ktoré sme pretavili do úspešných výsledkov spoločnosti janom.

Dovolím si tvrdiť, že marktingová podpora tiež zohrávala významnú úlohu pri našom ekonomickom raste a rozširovaní nášho biznis priestoru spoločnosti janom hlavne mimo našej domovskej krajiny Slovenska.

Touto formou chcem prejaviť vďaku Patrikovi Lefevrovi a celému teamu Etixx – Quick-Step za dôveru a podporu pri vzájomnej spolupráci.

Tomuto teamu prajem všetko najlepšie v Novom roku 2016, veľa víťazstiev, žiadne úrazy a veľa príjemných momentov pri pretekoch aj mimo nich so spoločnosťou janom.

Ján Miškovský, CEO janom