janom na významnom veľtrhu „CLEAN ENERGY LIVE 2016“, Birmingham, V. Británia

expo_01

V dňoch 4. – 6. októbra 2016 sa v Birminghame uskutočnil významný veľtrh „CLEAN ENERGY LIVE 2016“, určený pre výrobcov, distribútorov, inštalatérov a koncových zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o obnoviteľné zdroje energie, skladovanie elektriny a jej efektívne využitie. Medzi vystavovateľmi nechýbali také významné spoločnosti ako Tesla, Sonnen, Wattstor, SolarEdge a iní.

Súčasťou sprievodného programu boli diskusie o aktuálnych výzvach pri stabilizácii distribučnej a prenosovej siete. Hodnotilo sa využitie výhod batériových úložísk a spôsob ich integrácie do sústav a domácností. Významnou časťou boli tendencie pri vývoji podpory integrácie batériových úložísk s OZE. Vážnosť celému podujatiu priznali svojou aktívnou účasťou britský minister vlády pre energetiku, regulátor a správca národnej siete.

Keďže Veľká Británia patrí medzi svetových lídrov v rozširovaní OZE, je zároveň aj určovateľom trendov pre ostatné krajiny.

Batériové úložiská, malé pre domácnosti alebo veľké pre distribučné siete, sú veľmi dôležité pri stabilizácii siete s vysokým podielom OZE a spolu s riadením spotreby sú základom pre maximalizáciu využitia OZE.

Viac informácií si môžete pozrieť: https://cleanenergylive.co.uk/