Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode

IMG_1777

Teší nás, že sme mohli podporiť výnimočný projekt pod názvom “Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode”, ktorý vznikol v spolupráci Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Včelárskeho ekologického spolku Slovenska a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Počas júla bolo osadených na Trenčianskom hrade sedem masívnych dobových úľov.

Cieľom projektu je oživiť záujem verejnosti o prírodu, vytvoriť základný vzťah mladých ľudí k tradíciám a včelárstvu, poukázať na ohrozenie včiel, ich záchranu a upozorňovať na potrebu obnovovania biologickej rôznorodosti.

Včelársko-ekologický projekt je založený na princípe trvalej udržateľnosti vzdelávania verejnosti a je zameraný najmä na deti a mladú generáciu.