Stratégia

Náš prístup

 • Aktívny prístup

  V našich projektoch sme aktívny investor, snažíme sa využiť naše know how a zároveň pomocť talentovaným podnikateľom identifikovať nové príležitosti.

 • Expertíza

  Každý jeden zrealizovaný projekt, každá investícia prehlbuje naše technické kompetencie a umožňuje nám ďalej rásť.

 • Partnerstvo

  Pri transakciách sa snažíme hľadať rovnováhu a budovať vzťah so všetkými zapojenými stranami.

 • Spoločenská zodpovednosť

  Prispievame k rozvoju zelenej energie a podporujeme technológie, ktoré majú pozitívny dopad na spoločnosť.

 • Obnoviteľné zdroje

  Investujeme do veterných parkov alebo fotovoltaických elektrární ešte v štádiu povoľovacieho procesu.

  V závislosti od konkrétnej situácie projekty realizujeme samostatne alebo v spojení s lokálnym partnerom. Máme záujem o spoluprácu s potenciálom v minimálne desiatkach MW.

  Región: krajiny V4, západný balkán, Fínsko a Veľká Británia

 • Private equity a venture capital investície

  Zameriavame sa na innovatívne spoločnosti s overeným biznis modelom a silným manažmentom, ktorých produkt alebo riešenie doplňa naše know how v oblasti udržateľného developmentu.

  Región: Stredná a východná Európa, Fínsko, Belgicko, Veľká Británia
  Výška investície: 0,5-4 mil. EUR