Stratégia

Náš prístup

 • Aktívny prístup

  V našich projektoch sme aktívny investor, snažíme sa využiť naše know how a zároveň pomocť talentovaným podnikateľom identifikovať nové príležitosti.

 • Expertíza

  Náš tím má bohaté skúsenosti s každou fázou prípravy projektov z oblasti čistých technológií. V rámci projektov OZE sa zameriavame na projekty, kde vieme využiť náš know-how od fázy prípravy, cez povoľovanie, až po ich prevádzku a exit. To nám umožňuje dodávať nielen inovatívne riešenia zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy, ale aj dosahovať zaujímavé zhodnotenie investícií.

 • Spoločenská zodpovednosť

  Čisté technológie prinášajú lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Princípy ESG sú preto súčasťou našej DNA, a teda aj prístupu k zamestnancom, komunitám, a k životnému prostrediu. V rámci toho aj podporujeme projekty z oblasti kultúry, spoločenských prospešných aktivít, ale aj športu, vrátane dlhoročného partnerstva s tradičným účastníkom Tour de France – tímu Soudal Quick-Step Pro Cycling Team.

 • Early stage investície

  V rámci venture-kapitálových investícií vstupujeme do firiem z oblasti čistých technológií nielen v skorej fáze ich rastu, ale aj v čase začiatku rastu daného segmentu. Okrem kapitálu prinášame týmto spoločnostiam aj iné synergické efekty, vrátane možnosti aplikovaného vývoja a testovania technológií v rámci portfólia skupiny.

 • Znalosť lokálnych trhov a legislatívy

  V regióne CEE, pôsobíme už viac ako 15 rokov, vďaka čomu máme aj detailnú znalosť prostredia a legislatívy. Viaceré naše portfóliové spoločnosti boli na týchto trhoch priekopníkmi v ich segmente čistých technológií. Tieto dlhoročné skúsenosti, znalosť legislatívy a prostredia pretavujeme do zaujímavých investičných príležitostí.