Informačné technológie

investments-it

janom & IT

Svet informačných a komunikačných technológií tvorí samostatnú vertikálu konsolidovanú cez dcérsku spoločnosť do portfólia spoločnosti janom

Pre nás predstavuje začiatok podnikania a 20–ročný zdroj skúseností a referencií, ktoré získali vlastníci spoločnosti z riadenia veľkých ICT projektov z korporátneho, ale aj verejného sektora.

Spoločnosti z ICT sektora poskytujú profesionálne IT služby so zameraním na podnikové a manažérske systémy, webové aplikácie, outsourcing služieb, analyticko-konzultačnú činnosť a riadenie komplexných projektov.

A taktiež sú zamerané na implementáciu systémov na správu dokumentov a riadenie procesov.