Slnko

sun

Energia zo Slnka

Skupina janom realizovala viaceré investície na Slovensku a Českej republike, využijúc priaznivé prírodné podmienky a miestnu podporu.

Všetky inštalácie sú v plnej prevádzke a dosahujú projektované parametre. V súčasnosti nemá skupina janom ďalšie plány na rozvoj fotovoltaiky. Považujeme svoju expozíciu v tomto sektore za stabilizovanú.

Dohňany

Plachtince I

Plachtince II

Kosihy I

Kosihy IV

Použité technológie