Vietor

turbiny

Energia z vetra

Využitie veterného potenciálu vždy zaujímalo našu skupinu. V minulom období sme podrobne preskúmavali viaceré lokality naprieč Európou. Hľadáme dobré lokality s vhodnými podmienkami. Naša spoločnosť v súčasnosti developuje investičné portfólio v sektore vetra v rozsahu 48 MW.

Spoločnosť určitý čas hľadala správneho lokálneho partnera, ktorý by zastrešil povoľovanie projektov, ktoré je vysoko závislé od lokálnych aspektov. Po viacerých rozhovoroch a due diligence rôznych developerských skupín a projektov, spoločnosť našla toho správneho partnera.

Lokálny partner má viacero silných stránok ako skúsenosti z veternej energetiky z iných severských krajín, dostatočne veľký lokálny team, a relatívne veľké portfólio projektov, z ktorého si janom po svojom due diligence mohol vybrať projekty, ktoré spĺňali jeho požiadavky.

V neposlednom rade, tento partner tiež akceptoval motivačnú schému, ktorá zlučuje jeho motivácie s motiváciami janom-u, čo by malo zaručovať jednotu v rámci spolupráce.

janom kapitálovo zastrešuje veternú elektráreň Tyrinselkä 12MW, ktorá sa nachádza na juhozápade Fínska. Táto elektráreň pozostáva zo 4 turbín Nordex N131 3MW s výškou osi 144 metrov, v čase výstavby to bola najvyššia suchozemská turbína na svete. Tyrinselkä vyrába elektriku v plnej prevádzke od septembra 2016.

Zobraziť na Google Mapách
Tyrinselka

Spoločnosť sa aj na základe svojich dlhoročných skúseností s developmentom a výstavbou obnoviteľných zdrojov rozhodla vstúpiť do projektov už v ich počiatočnom štádiu. Fáza povoľovania je síce najrizikovejšia, ale zároveň najkľúčovejšia pre správne nastavenie projektu elektrárne. V rámci životného cyklu developmentu, výstavby a prevádzky elektrární sa v tejto fáze vytvára najväčšia pridaná hodnota. Nakoľko povoľovanie výstavby elektrární je vysoko závislé od lokálnych aspektov, spoločnosť vytvorila spoluprácu s lokálnym partnerom, ktorý disponuje viacerými silnými stránkami, ako sú skúsenosti z veternej energetiky z iných severských krajín a dostatočne veľký lokálny team. V rámci tejto spolupráce je lokálny partner zodpovedný za získanie stavebných povolení pre projekty a janom za finančnú a manažérsku podporu tohto procesu. Pri vstupe spoločnosti do projektov boli zabezpečené iba dlhodobé prenájmy pozemkov pre výstavbu elektrární a prislúchajúcej infraštruktúry. Spoločnosť následne spolu s lokálnym partnerom riadila proces získavania stavebných povolení, ktorý zahŕňal vykonanie environmentálnych štúdií, optimalizovanie rozmiestnenia turbín, zabezpečenie pripojenia elektrární k sieti a strategické rozhodovanie v rámci povoľovacích procesov. Development veterných elektrární taktiež zahŕňa kampaň merania a vyhodnocovania veterného potenciálu v rámci zamýšľanej lokality pre elektráreň.

Spoločnosť momentálne vytvára schému projektového financovania pre svoj pilotný projekt, ktorá bude financovateľná bankou bez akýchkoľvek garancií sponzorov projektu, teda schému tzv. „non-recourse" projektového financovania. Takáto schéma je vysoko závislá od vynegociovania dostatočne bezpečných, pre investora a banku, kontraktov na dodavku turbíny, základov elektrární a elektro infraštruktúry, dohľadu výstavby investorských a bankových inžinierov, dodatočného poistenia pre výstavbu a prevádzku, predaj elektriny ako aj technickú údržbu a komerčnú prevádzku elektrárne. V rámci nastavenia takejto schémy je taktiež kľúčové zjednotenie väčšinou protichodných záujmov jednotlivých participantov na projekte.

Spoločnosť janom s.r.o. sa ešte v roku 2012 rozhodla diverzifikovať svoje portfólio obnoviteľných zdrojov do veternej energetiky. Po analýze príležitostí v tejto oblasti v rámci EU sa rozhodla pre fínsky trh. Za týmto rozhodnutím stálo viacero dôvodov. Rozvoj veterných elektrární v tejto krajine začal neskôr v porovnaní so zvyškom Európy, čo v rámci developmentu obnoviteľných zdrojov predstavuje príležitosť dostať sa ku projektom s dobrým potenciálom pre výstavbu elektrární. Fínsko je najväčší importér elektriny spomedzi všetkých nordických krajín, importuje okolo 20% ročnej spotreby, čo dodáva istotu pre dlhodobejšiu podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie v tejto krajine. Predpovedateľná podpora výstavby týchto elektrární, dobre veterné podmienky a taktiež vysoko hodnotené podnikateľské prostredie patria medzi ďalšie dôvody.