Voda

water2

Malé vodné elektrárne

Skupina janom sa zameriava na budovanie malých vodných elektrární (do 10 MW).

Takéto zariadenia sa zväčša inštalujú na miesta jalových priepustí, aj ako prosté príhaťové elektrárne alebo na tlakových vodovodných privádzačoch.

Prostredníctvom znalostí a skúseností, zdieľanými medzi spoločnosťami v skupine nielen identifikujeme, ale aj úspešne budujeme zariadenia s vynikajúcimi prevádzkovými parametrami.

MVE Hričov

MVE Kočkovce

MVE Nový Tekov

MVE Vyšná Rybnica

MVE Ťahanovce

Použité technológie