Blog

10 Nissanov LEAF vyrazilo naprieč Slovenskom po celej sieti rýchlo-nabíjacích staníc pre elektromobily

10 Nissanov LEAF vyrazilo naprieč Slovenskom po celej sieti rýchlo-nabíjacích staníc pre elektromobily

01 /
07. novembra 2016