Blog

Globálna kapacita veternej energie prvý krát prekonala nukleárnu energiu

Globálna kapacita veternej energie prvý krát prekonala nukleárnu energiu

01 /
31. marca 2016