Blog

Waycare navyšuje $2.3 milióna s cieľom poskytnúť inteligentným mestám riešenia riadenia dopravy, ktoré sú orientované na umelú inteligenciu

Waycare navyšuje $2.3 milióna s cieľom poskytnúť inteligentným mestám riešenia riadenia dopravy, ktoré sú orientované na umelú inteligenciu

01 /
01. decembra 2017