O nás

spoločná_1

Profil spoločnosti

janom je súkromná investičná spoločnosť

Hľadáme nové príležitosti v inovatívnych projektoch, ktoré rozvíjame s cieľom dlhodobého rastu ich hodnoty.

Využívame skúsenosti a znalosti pri podpore, rozvoji a spájaní našich investičných aktivít, čo prináša nové riešenia na trh.

V záujme dosahovania cieľov a v súlade s myšlienkou podnikania je aj podpora zdravého životného štýlu a filantropie.

Zásady našej spoločnosti

Byť zelení a čistí

Technologická kompetencia

Byť finančne stabilní

Mať dobré referencie

Mať skúsenosti a znalosti

Trvanie a história

Globálny marketing

Platobná disciplína

Dlhodobý kontinuálny rast

Synergie

Kontakty a vzťahy

Náš tím