Jedna z najväčších suchozemských veterných turbín na svete postavená na veternej farme vo Fínsku s podporou spoločnosti SgurrEnergy

IMG_9883

Prvá zo štyroch 210 metrov vysokých veterných turbín bola postavená tento týždeň na fínskej veternej farme s technickou podporou spoločnosti SgurrEnergy ako vlastníka – vedúca konzultačná spoločnosť v oblasti obnoviteľnej energie. Veterné turbíny Nordex N131/3000 patria medzi najväčšie na svete a budú postavené na pevnine.

SgurrEnergy, Wood Group business, konzultovali veci pokiaľ ide o 12MW veternú farmu Tyrinselkä už od prvých fáz projektu, čerpajúc z odborných poznatkov pomocou všetkých potrebných metód za účelom poskytnutia služieb vrátane technickej podpory a veternej analýzy.
Už začiatkom roka 2014 bola schválená ako technická podpora 2014, a spoločnosť SgurrEnergy podporovala projekt počas celej prípravnej fázy a asistovala pri dosiahnutí finančnej uzávierky v júli 2015.
Podpora spoločnosti SgurrEnergy sa zamerala na výberové konanie na dodávku veterných turbín, Balance of Plant (BoP), a služby údržby, vrátane návrhu BoP podľa požiadaviek zamestnávateľa, vyhodnotenie výberového konania a vyjednávaní ohľadne zmluvného vzťahu.

Tím SgurrEnergy zaisťoval v priebehu stavebnej fázy, aby sa projekt vybudoval v súlade s osvedčenými postupmi v danom odvetví.
Okrem poskytnutia projektového manažmentu a monitorovania stavby zrealizovala spoločnosť SgurrEnergy podrobnú dokumentáciu, posúdenia technológie a významných cieľov.
SgurrEnergy sa bude aj naďalej angažovať v tomto projekte tým, že po spustení poskytne služby riadenia výnosnosti majetku (asset performance management services).

Veterná farma vytvorená spoločnosťou Tuulivoimaytiö Pohjoistuuli Oy bude pozostávať z štyroch veterných turbín Nordex N131/3000 3MW, s výškou osi turbíny 144m a výškou špice 210m.
Andrej Sršeň, generálny riaditeľ Tuulivoimaytiö Pohjoistuuli Oy, hovorí: “ Veterná farma Tyrinselkä je pilotný projekt vo výstavbe v našom veternom portfóliu vo Fínsku obsahujúcom viac ako 30 turbín.
Pracujeme na tomto projekte už tri roky a sme radi, že tieto moderné turbíny začnú v blízkej dobe vyrábať elektriku udržateľným spôsobom pre miestnych obyvateľov.”
Projekt sa pripravoval za asistencie mnohých miestnych a medzinárodných partnerov a kľúčová úloha spoločnosti SgurrEnergy spočívala na technickej stránke prípravy projektu a stavebnom dozore. Vďaka vysokej úrovni spolupráce s touto spoločnosťou hľadáme v súčasnosti možnosti ako ju rozšíriť na projekty za hranice Fínska.”
Katherine Blum, projektová manažérka v realizačnom tíme SgurrEnergy, hovorí: “ Šesť vežových sekcií a lopatky s dĺžkou 64,4m, je to naozaj úžasné vidieť rozsah veterných turbín namontovaných tento týždeň a dodáva, že súčasné dosiahnuté úspešné výsledky pramenia z tvrdej práce všetkých zúčastnených strán v projekte a ich jednotlivých odborníkov.
“Tešíme sa, že budeme pokračovať v našom dlhodobom vzťahu so spoločnosťou Tuulivoimaytiö Pohjoistuuli Oy počas dokončenia veterných turbín až do fázy uvedenia do prevádzky.”

Očakáva sa, že tento projekt, ktorý je situovaný v regióne Humpilla na juhu Fínska, bude zaktivovaný koncom roka 2016, s plánovaným riadením výnosnosti majetku až do roku 2018.