Účasť na konferencii „Wind O&M Europe 2017“ v Hamburgu

Hamburg

V meste Hamburg, ktoré je symbolom veternej energie v Nemecku, bola organizovaná konferencia zameraná na prevádzku a údržbu veterných elektrární (VTE).

Úvodom konferencie predstavil vedúci analytik z firmy Bloomberg vývoj veternej energetiky na jednotlivých kontinentoch s odhadovaným vývojom v ďalšom období. Predstavil tu tiež koncept nového smeru údržby. Konkrétne spôsoby prevádzkovania a údržby veterných elektrární prezentovali významné firmy z odvetvia výrobcov, energetických a servisných firiem.

Trendom súčasnej doby pri vyhodnocovaní údržby je zbieranie dát od jednotlivých výrobcov, manuálne alebo automaticky vyhodnocovať vzniknuté mimo prevádzkové stavy a uchovávať veľký objem dát. Takto spracované a uložené know-how jednotlivých prevádzok, je tendenciou zdieľať v rámci poradenstva pre iných výrobcov, ktorí sú členmi danej aliancie.

Odlišným a technicky špecializovanejším riešením, ako bolo skôr prezentované, je vibro – diagnostika, predstavujúca meranie vibrácií na jednotlivých rotujúcich častiach VTE pri súčasnom vyhodnocovaní, ktorá dokáže upozorniť na mimo prevádzkové javy okamžite.

V neposlednom rade sa konferencia venovala inšpekcii a údržbe veterných listov, čo je v prípade ich poškodenia, hlavným zdrojom práve spomenutých vibrácií a poškodenia vnútornej technológie (napr. prevodovka, generátor).

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 osobností z rôznych spektier elektro – energetického priemyslu súvisiaceho s veternou energetikou (Nordex & Acciona, ENEL, EDF EN, ERG Renew, GE Wind Energy a ďalší).

Viac informácií: https://www.windenergyupdate.com/operations-maintenance/