21 km pre deti. Bežíme deťom na pomoc!

21km-448x448

Teší nás, že sme aj tento rok mohli podporiť charitatívne podujatie pod názvom „21 km pre deti. Bežíme deťom na pomoc!“ Cieľom tohto podujatia bolo získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného (beh na 3, 7, alebo 21km) alebo z darov využije priamo na svoje aktivity Linka detskej istoty, ktorá už od roku 1996 pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv.

Oficiálna stránka podujatia: http://21kmpredeti.ldi.sk/