Danubia NanoTech – spoločnosť janom s.r.o. novým investičným partnerom

grafen

Bratislava, 14. apríl 2016 – Spoločnosť Danubia NanoTech, inovatívna spoločnosť vo vývoji pokročilých uhlíkových nanomateriálov, získala nového investičného partnera – spoločnosť janom s.r.o.

Cieľom kapitálového vstupu je podporiť ďalší rozvoj a rast spoločnosti v oblastiach zameraných na inovatívny vývoj a výrobu pokročilých uhlíkových materiálov, akým je aj grafén a uhlíkové nanorúrky. Najmä grafén, potom ako za jeho objavenie a charakterizáciu bola v roku 2010 udelená Nobelova cena, získal celosvetovo vážnosť jedného z materiálov budúcnosti.
“Výskum ale aj samotné aplikácie grafénu v rôznych oblastiach života sa v poslednom období prudko rozvíjajú a ja som presvedčená, že Danubia NanoTech má dobrý potenciál byť súčasťou tohto diania”, hovorí Viera Skákalová, ktorá v spoločnosti vedie výskum a vývoj. „Zamerať sa chceme najmä na aplikácie pre superkapacitory ako aj na rôzne využitie v oblastiach, kde je potrebná priehľadná, ľahká a vodivá vrstva materiálu alebo jeho kompozitu“, dodáva Skákalová.

“DanubiaNano Tech plánuje investíciu využiť najmä na nové výskumné a vývojové projekty. Chceme tiež posilniť naše možnosti pri hľadaní nových obchodných príležitostí a zákazníkov”, hovorí Patrik Križanský, ktorý je v spoločnosti zodpovedný najmä za business development.

Danubia NanoTech je inovatívna spoločnosť a dobrá investičná príležitosť pre našu spoločnosť janom, ktorá nám zapadá do nášho konceptu a dlhodobej stratégie. Verím grafénu a nanomateriálom a myslím si, že táto oblasť materiálneho výskumu má veľkú budúcnosť, preto sme v DanubiaNanotech. Hovorí Ján Miškovský, konateľ spoločnosti janom s.r.o.

O spoločnosti Danubia NanoTech

Danubia Nano Tech je inovatívna spoločnosť založená v roku 2004 so značným know-how v oblasti uhlíkových nanomateriálov, ako je grafén a uhlíkové nanorúrorky a ich kompozity. Hlavným poslaním je preniesť výskum nízkodimenzionálnych uhlíkových štruktúr do rýchlo sa rozvíjajúcich priemyselných odvetví, kde je vysoký záujem o používanie nanomateriálov. Takýmito odvetviami môžu byť automobilový, elektrotechnický alebo letecký priemysel.

Viac informácií nájdete na www.danubiananotech.com