Európska konferencia REinEU 2016 v Bratislave

reineu

Vynikajúca veda, výskum a inovácie sú zásadné pre trvalo udržateľný rozvoj európskej ekonomiky. To je dôvod, prečo sa stovky zástupcov z európskeho a medzinárodného výskumu, inovačných komunít a podnikateľskej sfére stretli, aby diskutovali túto tému počas prestížnej udalosti v oblasti nanotechnológií, pokročilých materiálov, výrobných technológií a biotechnológií na medzinárodnej konferencii REinEU2016 v Bratislave.

Na konferencii prebiehali aj panelové diskusie a jednou z tém bola: Ako je možné grafén a pokročilé nanomateriály posunúť z výskumných laboratórií do priemyslu –  komercionalizácia a aplikácie. Pani Viera Skákalová prezentovala spoločnosť Danubia NanoTech a predniesla prezentáciu o tom, aký výskum robí Danubia NanoTech a kde vidí táto spoločnosť potenciál v budúcnosti.

Oficiálny zdroj: https://www.b2match.eu/reineu2016

Viac info o spoločnosti Danubia NanoTech: https://www.danubiananotech.com/