Maximálne využitie vyrobenej elektrickej energie z OZE

Wattstor

V mesiaci jún sa nám podarilo nainštalovať fotovoltaickú elektráreň (FVE) na streche garáže Epicklubu spolu s batériovou technológiou pre maximálne využitie vyrobenej elektrickej energie z OZE.

V prvej etape to bola fotovoltaická elektráreň s inštalovaným výkonom 9,4 kWp spolu so striedačmi značky Fronius s výkonmi 6 kW a 10 kW. Výhodou zapojenia je zmena pomeru výkonu z FVE na jednotlivé striedače. Pre simuláciu využitia FVE v rodinnom dome s jednofázovým striedačom možno využiť výkony 2,6 kWp, 3,4 kWp a 6,0 kWp a 9,4 kWp. Jednotlivé výkonové pomery je možné vždy prepínať tak, aby všetka energia dopadajúca na fotovoltaické panely bola premenena na elektrickú energiu a bola využitá pre daný účel.

V druhej etape bolo nainštalované spolu s anglickou firmou Wattstor batériové úložisko s riadením spotrebičov pre maximálne využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne. Medzi hlavné komponenty tohto systému patrí hybridný striedač Victron s výkonom 10 kW, ktorý je schopný ukladať elektrickú energiu do batérií v prípade nižšej spotreby objektu než je výroba elektriny z FVE. Technológiu v našom prípade zastupuje LifePo4 (lítium železo fosfát) s celkovou kapacitou 200Ah pri 48V.

Tento systém tiež umožňuje spínanie spotrebičov pre zefektívnenie spotreby elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne. Systém slúži pre experimentálne a praktické simulácie prevádzky fotovoltaickej elektrárne a batériovej technológie v praxi.