Sympózium „Good storage, Better Storage“ v Londýne

sympózium_Londýn

Pod týmto názvom sa nieslo odborné sympózium, ktoré sa konalo 25. januára 2017 v Londýne.
V rámci diskusií bola prezentovaná téma rozvoja inštalácií veľkých batériových systémov do elektrizačnej sústavy v rámci Veľkej Británie.

Hlavnou úlohou veľkých batériových systémov je stabilizovať náhle výkyvy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie pre zachovanie kvality elektrickej energie, najmä napätia a frekvencie. Vďaka batériovej technológii bude možné ďalej navyšovať podiel obnoviteľných zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu stability elektrizačnej sústavy.

Sympózia sa zúčastnilo viac ako sto významných poslucháčov vrátane developerov, výrobcov batériových technológií, dodávateľov a kľúčových zástupcov z distribučných energetických spoločností.

Z doterajších výsledkov inštalovania obnoviteľných zdrojov energie a batériových systémov vo Veľkej Británii ako bolo prezentované, vieme, že smer, ktorým sa reštrukturalizácia energetiky uberá, má veľký potenciál v rámci udržateľnosti a zvyšovania kvality životného prostredia prostredníctvom inštalovania obnoviteľných zdrojov energie.

oficiálna web stránka: www.electricitystorage.co.uk