V roku 2030 očakávame 70% pokles v cenách skladovania energie

A representative Li-ion system from AES Storage LLC’s Laurel Mountain Energy Storage supplies 32 MW of regulation in PJM using Li-ion batteries supplied by A123 Systems.

Podľa správy E-Skladovanie: Presun od Ceny k Hodnote od Paula Gardnera z DNV GL a ďalších autorov, ceny skladovania energie by sa v nasledujúcich 15 rokoch mohli znížiť až o 70%. PriceWaterhouseCoopers tiež prispeli analýzou nákladov, spolu s pomocou od 23 expertov.

Ďalším kľúčovým bodom správy je, že autori veria, že skutočná cena skladovania energie nebola zdokumentovaná veľmi hodnoverne, pretože nepočíta s výhodami príjmov. Tiež hovoria, že levelovaná cena energie – jednotka, ktorá sa obecne používa – údajne v skutočnosti obmedzuje progres skladovania energie.

„Našli sme jasné indikácie toho, že úzke sústredenie sa striktne na ceny má na svedomí nesprávny, avšak vžitý názor, že skladovanie elektrickej energie je drahšie než naozaj je,“ povedal Gardner.

Je vynikajúce počuť správy, že ceny skladovanie energie sa v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne značne znížia. Skladovanie energie je hlavný chýbajúci článok puzzle obnoviteľných energií – ten, na ktorý nadšenci slnečných a veterných energií chceli už dlhý čas.

Pôvodný článok: cleantechnica.com