Voltia: Priekopnícky prístup k zavádzaniu elektrických úžitkových vozidiel do komerčných flotíl

voltia_maxi

Spoločnosť Voltia (pôvodný názov GreenWay Operator) je priekopníkom konceptu zavádzania elektrických úžitkových vozidiel ako služby. Vďaka odbornému tímu a podpore, Voltia pomáha zákazníkom zrealizovať ich prechod na elektrické dodávky úspešne a rentabilne a zároveň v plnej miere využiť možnosti elektrických vozidiel.

Spoločnosť Voltia bola založená v Bratislave, kde má zároveň sídlo pre strednú a východnú Európu. V súčasnosti má spoločnosť pobočku taktiež v Haagu pre región Benelux a vo Viedni pre región DACH. Rozprávali sme sa s obchodným riaditeľom pre Českú a Slovenskú republiku pánom Ing. Branislavom Volčkom.

Ako vznikol koncept elektrických vozidiel ako služby a čo obsahuje?

V uplynulých rokoch sa nám podarilo vybudovať skvelý tím. Testovali sme a zdokonaľovali koncept ponúkajúci elektrické úžitkové vozidlá ako službu v segmente od 2 do 3,5 tony. Keďže nákup takýchto vozidiel predstavuje vyššie obstarávacie náklady, rozhodli sme sa hneď od začiatku ponúknuť naše služby  prostredníctvom operatívneho lízingu. Našou prioritou bolo nastaviť celý koncept tak, aby našim zákazníkom umožnil nasadzovať elektrické dodávky do ich komerčných flotíl jednoduchým, nákladovo efektívnym spôsobom a bez rizika.

Zákazníkom poskytujeme okrem prenájmu elektrických dodávok celú škálu služieb počnúc prvotnou analýzou trás, zostavením plánu elektrifikácie, poradenstvom, servisnými službami až po evidenciu pohybu a stavu vozidiel v reálnom čase. Zakladáme si na silnom vzťahu s našimi zákazníkmi počas trvania spolupráce.

Prečo by sa spoločnosti mali rozhodnúť pre nasadenie elektrických vozidiel do ich flotíl?

Čoraz viac sa dostáva do popredia problematika znečistenia ovzdušia, emisných limitov, sociálnej zodpovednosti firiem, hlučnosti, zavádzania nízko emisných zón v mestách alebo požiadavky nových, environmentálne zameraných zákazníkov. Toto sú faktory, ktoré môžu v budúcnosti predstavovať výrazné výdavky ale aj úspory spoločnosti.

Prostredníctvom nášho konceptu sa v súčasnosti dostávame na úroveň nákladov naftových vozidiel a ak zohľadníme vyššie uvedené faktory, myslím, že to môže mať pre spoločnosti veľmi pozitívny dopad.

Znie to zaujímavo. Aké máte doterajšie výsledky?

V súčasnosti poskytujeme naše služby ôsmym spoločnostiam v štyroch krajinách s celkovým doterajším prejazdom cez 1 000 000 km s čisto elektrickým pohonom. Za všetkých našich zákazníkov to predstavuje zníženie výfukových emisií na úrovni cca 200 000 kg čo môžeme prirovnať k produkcii kyslíka cca 22 000 stromov. Záujem o naše služby rastie v rôznych krajinách Európy a to nám otvára dvere na nové trhy. Tento rok sme otvorili pobočku v Holandsku a Rakúsku.

Na aký typ zákazníkov sa zameriavate?

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa mu ponúknuť riešenie presne podľa jeho potrieb.  V ponuke máme väčšie dodávky do 3,5 tony s úložným priestorom 16m3 pre dlhšie trasy a práve v tomto období prichádzame na trh s upravenou verziou Nissan eNV200 s úložným priestorom 8m3, ktorá je optimálna pre mestské trasy.

Prečo ste sa Vy rozhodli pre spoločnosť Voltia?

Určite ma oslovila téma elektro mobility a predovšetkým to, že môžem byť súčasťou spoločnosti, ktorá prináša na trh progresívny a veľmi zaujímavý produkt. Som rád, že som sa stal súčasťou skvelého tímu odborníkov na elektro mobilitu a to ma inšpiruje.

A na záver: Čo by ste odkázali tým, ktorých elektrické vozidlá zatiaľ nelákajú?

Množstvo automobilov v mestách jazdiacich s benzínovými a naftovými motormi sa dostáva na hranicu udržateľnosti, znehodnocujú ovzdušie a kvalitu života. Hlučnosť z dopravy v mestách je za hranicou znesiteľnosti. Inovácie nás všetkých posúvajú vpred. Počet elektromobilov postupne rastie. Čoraz viac je súčasťou progresívnych firiem aj flotila elektrických úžitkových vozidiel. Zavádzanie elektromobilov je jedna z možností ako zlepšiť naše prostredie v ktorom žijeme.

Slovenská pošta už doručuje aj prostredníctvom elektrických dodávok

Spoločnosť Slovenská pošta, a.s. sa v rámci svojej stratégie spoločenskej zodpovednosti a podpory CSR aktivít rozhodla v roku 2015 k nasadeniu 4 elektrických dodávok do svojej flotily.

Pred samotnou realizáciou bola zákazníkovi vypracovaná analýza možných trás a nastavený optimálny spôsob nabíjania. Samotné odovzdanie vozidiel do prevádzky prebehlo 5. apríla 2016.

Za prvých šesť mesiacov spolupráce bolo na elektrických dodávkach od spoločnosti Voltia a.s. najazdených 38 824 km. Zároveň z pohľadu spotreby CO2 bola za dané obdobie dosiahnutá úspora výfukových emisií cca 7 765 kg.

V súčasnosti  spoločnosť Voltia predstavuje nový typ elektrickej dodávky Nissan eNV200 Maxi, ktorý je vhodný predovšetkým pre mestské doručovanie.

Oficiálny zdroj: https://www.eurologport.sk/voltia-priekopnicky-pristup-k-zavadzaniu-elektrickych-uzitkovych-vozidiel-do-komercnych-flotil/