Prečo drony “menia pravidlá hry” pre obnoviteľnú energiu

DronesHero2_hero_410_282_c1

oficiálny zdroj:  https://www.greentechmedia.com/articles/read/Why-Drones-are-Game-Changing-for-Renewable-Energy

Legislatíva je však to čo im pristrihuje krídla.

V 2013 spôsobil Amazon vcelku rozruch, keď oznámil plány uviesť na trh službu dodávky tovaru dronom. Ľudia boli na jednej strane nadšení, ale na strane druhej aj zhrození pri pomyslení, že im budú lietajúce roboty doručovať toaletný papier až k dverám ich domov. Niektorí dronoví nadšenci dúfali, že uvidia ako Amazon uvedie na trh službu inštalácie solárnych systémov založených na báze dronov – bohužiaľ, tento biznis neexistuje. Zatiaľ.

Avšak, drony už narušujú solárny sektor.

V Intersolar North America, DroneDeploy, poskytovateľ klaudovej softwarovej platformy pre komerčné drony, a DJI, líder vo výrobe dronov a kamerových technológií oznámili tento týždeň partnerstvo, ktoré ako sa očakáva, dramaticky zvýši efektívnosť inštalácie a kontroly solárnych panelov použitím snímkovania a analytiky termálneho zobrazovania založených na báze dronov.

Spoločnosti tvrdia, že zákazníci dokážu redukovať doby merania rezidenčných solárnych systémov  až o 50 percent a redukovať komerčné doby merania z dní na minúty. Okrem toho, palubné termálne zobrazovanie vie zabezpečiť, že zariadenie je v optimálnej pozícii pre maximálny výkon.

“ Kontroly strechy sa za poslednú dekádu podstatne nezmenili,” povedal Ryan Tong, marketingový riaditeľ DJI, v jeho vyhlásení. “Zavedenie bezpečných a presných 3-D modelov založených na báze dronov za účelom náhrady hodometrov a meracích pásiem je pre tento priemysel krokom vpred. ”

Stačí niekoľko ťuknutí na smartfóne a montážni pracovníci solárnych systémov dokážu s dronom  automaticky odletieť a zozbierať dáta, ktoré sú odoslané do systémového úložiska – klaudu v DroneDeploy. Táto technológia redukuje množstvo času, ktorý pracovníci strávia na strechách, redukuje potenciálne chyby meraní a zjednodušuje údržbu existujúcich systémov — toto všetko by malo pomôcť zraziť inštalačné náklady na strešné solárne systémy.

V súčasnosti používajú drony mnohé elektrikárske spoločnosti na podobné využitie. Napríklad Duke Energy v súčasnosti testuje ako môžu pomôcť infračervené kamery upevnené na drony pri detekcii poruchy a umožniť tak rýchlejšie opravy. Pracovníci technických služieb vykonávajú v súčasnosti kontroly tak, že sa prejdú po solárnej farme. Čím rýchlejšie sa chyby  nájdu a opravia, tým obnoviteľnejšie elektróny sa budú vyrábať.

Vo veternom sektore existuje pre drony obrovský potenciál.

“Veterné turbíny budú jedna oblasť v ktorej sa dajú rýchlo uviesť do praxe. Dnes to dáva zmysel.” povedal Tero Heinonen, CEO výrobca dronov Sharper Shape minulý mesiac v rozhovore na každoročnom stretnutí na Inštitúte Edison Electric Institute  (EEI), Chicago.

Spoločnosti môžu zaviesť do prevádzky drony za účelom získania detailného záberu, 3-D snímky lopatiek, aby zistili či sa vyskytujú poruchy bez toho, aby zamedzili otáčaniu turbín. Dnes túto  prácu vykonávajú ľudia pripútaní  a visiaci z vedenia a z veterných turbín.

Pretože podniky technických služieb zavádzajú do prevádzky takmer všetky veterné projekty v USA a kontrolujú 60 percent solárnej kapacity USA, zavedenie dronov do priemyslu technických služieb by mohlo celkovo pre sektor obnoviteľnej energie vyprodukovať enormné výhody. Využitie dronov však nie je limitované iba na obnoviteľné zdroje..

“Máme cca 382,000 míľ prenosového vedenia, 45,000 rozvodní, viac ako 5,500 výrobných jednotiek. Máme toľko distribučného vedenia, že by sme mohli 139 krát obmotať Zem” povedal Chris Hickling, riaditeľ pre vzťahy so štátnom správou na EEI. “Je potrebné celú túto infraštruktúru kontrolovať, a ak dokážeme zachytiť problém skôr ako sa vyskytne, prejaví sa to v šetrení nákladov a efektívnosti.”

Podniky technických služieb vlastnené investorom minuli len v minulom roku $42 miliárd v kapitálových výdavkoch na vedenie a distribúciu, a $100 miliárd na prevádzkach a údržbe týchto vedení a distribučnej infraštruktúry. V tomto rozsahu by mohlo akékoľvek vylepšenie zo strany dronov priniesť značné výhody.

Hickling poukázal na dve ďalšie sľubné aplikácie  pre drony v sektore technických služieb, jednou z nich je schopnosť reálnej vizuálnej kontroly – sledovania v prípade prírodnej katastrofy. Vysielanie dronov umožňuje podnikom technických služieb získať obraz o ich celej sieti, určiť úroveň poškodenia v danej oblasti a následne efektívnejšie nasadiť personál.  Iná možnosťou použitia dronov spočíva v sledovaní za účelom ochrany pred fyzickými hrozbami v zariadeniach technických služieb.

“Toto všetko sa premieta do pružnosti a sú to výhody pre zákazníka.” povedal Hickling.

Technológia je na uvedenie do praxe pripravená. Sharper Shape (nedávno získali $3.25 milióna) predáva v súčasnosti ich tretiu generáciu dronov s inšpekčnými technológiami s lidarom pre 3-D modeling, ultrafialové a termálne senzory na detekciu rizikových oblastí na rozvodnej sieti a statickú kameru s submilimetrovým rozlíšením, ktorá dokáže zobraziť drobnosti veľkosti  úlomku na veternej lopatke. Iné spoločnosti ako napríklad DJI už majú podobné produkty na trhu.

“Aby sa presadilo využitie dronov je potrebné zmeniť legislatívu” povedal Hickling.

Federal Aviation Administration (FAA) nedávno schválila nové smernice pre malé lietadlá bez posádky, ktoré neobsahovali zmienku na povolenie používania dronov nad rámec vizuálneho zorného lúča, prípadne BVLOS, v čo dúfali EEI a dronové spoločnosti.

“Zákony v Európe a iných krajinách povoľujú kontroly technickým spoločnostiam idúce nad rámec zorného lúča. V súčasnosti sa to deje a je to bezpečné. V Amerike máme individuálne …výnimku pre lety,” povedal Hickling. “ V súčasnosti už vidíme význam drona, ale väčší uvidíme ak sa nám to podarí pri tvorbe BVLOS smernice.”

15 EEI členov technických spoločností v súčasnosti zabezpečilo povolenie na testovanie diaľkových dronov nad rámec zorného lúča v súlade s výnimkou 333. Avšak priemysel chce vidieť zefektívnený proces povoľovania za účelom urýchlenia inovácie.

Tento týždeň zaznamenali zástancova dronov legislatívne víťazstvo s prechodom FAA návrhu zákona, ktorý konkrétne vyzdvihuje potrebu pre vlastníkov a operátorov kľúčovej infraštruktúry prevádzkovať lietadlo bez posádky nad rámec zorného lúča.  EEI spolu s Sharper Shape vyvíjajú tlak na FAA za účelom schválenia nových smerníc BVLOS v roku 2017.

Podľa Heinonena je sektor elektrickej energie priekopníkom úsilia najväčšieho priemyslu za účelom zlepšenia rozmiestnenia dronov v USA. V prípade úspešnosti bude z tejto práce benefitovať aj iný priemysel a spoločnosti vrátene spoločnosti Amazon.

“Myslíme si, že do tohto priestoru sa nakoniec dostane každý. Celkom určite všetci členovia technických spoločností,” povedal Hickling. “Myslíme si, že toto je jedna z najlepších technológií na zmenu hry a má nekonečné výhody.”