Wind & Solar Energy Storage Advancements

20160608_090124

V dňoch 8. – 9. júna sa konala v Londýne odborná konferencia pod názvom Wind & Solar Energy Storage Advancements, ktorú sme podporili nielen ako hlavný technický partner, ale zároveň sme vystúpili ako spíker s vlastnou prezentáciou našich aktivít, riešení a budúceho potenciálu.

Prvý deň sa zameriaval na riešenia v rozsahu úložiskových riešení pre priemysel a distribučné siete. Druhý deň bol zameraný na zhodnotenie uplynulého vývoja, súčasnosti a budúcich trendov pre rezidenčné off grid energetické úložiská. Okrem vypočutia si zaujímavých prezentácií sme strávili čas aj so spoločnosťami sgurr energy, Wattstor, Younicos, BPVA, Bloomberg new energy finance, dulas, ktorí majú mnoho poznatkov z tejto problematiky.

Systémy skladovania energie (Energy storage systems) sú opodstatnenou súčasťou maximálneho efektívneho využitia OZE. Použitie batériových úložísk sa vo všeobecnosti už neobmedzuje iba na uloženie energie na neskoršie použitie (platí to predovšetkým pre prebytky energie zo Slnka a vetra), ale vo veľkom sa aplikuje princíp „revenue pile up“. Znamená to, že ekonomický prínos úložiska sa nemeria iba „preskladovanou elektrinou“, ale najmä kumuláciou ostatných podporných služieb, ako je napr. schopnosť prevádzky v prípade výpadku siete, frekvenčná napäťová kontrola a iné. Veľmi blízkou témou je aj využitie batérií v elektromobiloch po ukončení ich očakávaného životného cyklu. Úplne novou témou je využitie týchto batérií pre poskytovanie podporných služieb pre distribučné siete.