Blog

Jedna z najväčších suchozemských veterných turbín na svete postavená na veternej farme vo Fínsku s podporou spoločnosti SgurrEnergy

Jedna z najväčších suchozemských veterných turbín na svete postavená na veternej farme vo Fínsku s podporou spoločnosti SgurrEnergy

01 /
27. apríla 2016